Information innan besök

Information innan besök med anledning av Coronavirus (Covid19)

 

Kom inte till mottagningen om du har förkylning, influensa, Covid19 eller annan luftvägsinfektion som hosta, andningssvårigheter eller feber, eller har vistats tillsammans med en person med misstänkt eller bekräftad smitta. Ring 1177 för rådgivning.

 

Behöver du boka om besöket så kontakta ditt försäkringsbolag eller oss på 031-310 39 10.