Hallux valgus/rigidus

Patientinformation hallux valgus och hallux rigidus

Allmänt

Syftet med operation av hallux valgus är att minska eller upphäva den felvinkling av stortån som föreligger vid hallux valgus. Man trimmar samtidigt ner den knöl som finns på insidan av foten och foten blir smalare.
Syfte med operation av hallux rigidus är att skapa utrymme i stortåleden för att förbättra rörligheten i denna led och därigenom minska smärtan.

Före operation

Iakttag de instruktioner du fått gällande duschning och fasta (se separat informationsblad).
Ordna med hemtransport själv, du bör inte åka kollektivt och du får absolut inte köra bil själv.

Efter operation

Bedövningen i foten släpper ofta efter 4-8 timmar och då ökar smärtan. Ta värktabletter enligt ordination!

Du får oftast belasta fullt på foten i en särskild sko, som du får med dig.

Efter alla typer av fotoperationer är det bra med högläge av foten då detta minskar svullnad och smärta. Med högläge avses samma höjd som hjärtats höjd.
Mindre svullnad = mindre värk, bättre läkning och mindre risk för komplikationer!

Förbandet som du har kring foten låter du sitta tills det är dags att ta stygnen, 3 veckor efter operation. Se till att hålla förbandet torrt och rent under hela tiden. Plasta in foten när du duschar.

Rör regelbundet på fot-och knäled. Cykla i luften någon gång per timma är ett utmärkt sätt att rörelseträna på. Det får igång cirkulationen och motverkar på det sätt svullnad.

Foten är ofta svullen länge efter operation av hallux valgus. Stödstrumpa kan rekommenderas för att motverka svullnad. Rehabiliteringstiden är 3-6 månader men det är egentligen först ett år efter operationen som man kan värdera slutresultatet.

Komplikationer efter kirurgi för hallux valgus/rigidus förekommer. Ibland blöder det igenom bandaget under första dygnet. Närmast såret sitter ett förband som håller såret torrt så den blödning du ser i förbandet skadar inte såret. Mer sällan blir det en infektion i såret, vilket då visar sig som rodnad, svullnad och ökande vätskeläckage. Det brukar man behandla med antibiotika i tablettform.

Vid frågor efter operation ring Frölundaortopeden 031-310 39 10.

Vid akuta frågor efter kontorstid ring sjukvårdsupplysningen som nås på telefonnummer 1177.

Ladda ner patientinformation här