Kvalitet

Infektionsuppföljning

Du som har opererats hos oss ingår i vår kvalitetsuppföljning av operationer. Det är en viktig del av vården, vilket understryks av Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer. Det är värdefullt för oss att veta om du fick infektion i ditt operationssår.

Vi ber dig därför om hjälp med att besvara frågorna i det bifogade formuläret och skicka in till oss.

Patientnöjdhet

Vi på Frölundaortopeden arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vården. Vi vill att vården skall vara av hög kvalitet och att du som patient skall bli omhändertagen och bemött på ett professionellt sätt.

Vi värdesätter synpunkter från våra patienter.

Vi har tidigare med jämna intervaller genomfört enkätundersökningar. Resultatet från dessa har hjälpt oss utveckla vården till bättre omhändertagande.

Kvalitet

KvalitetskontrollKvalitet är viktigt för oss på Frölundaortopeden. Att vi håller hög kvalité och att varje anställd följer sitt kompetensområde är något vi ständigt synliggör. Vi vill ha en öppen dialog med våra patienter. Vi arbetar ständigt med förbättrings- och utvecklingsarbete.

För att uppnå detta skall alla medarbetare:

  • ha rätt kompetens för sitt arbetsområde
  • ge korrekt information
  • hålla vad de lovar
  • vara servicevänliga

Vi är kvalitetscertifierade

Kvalitet i vården 2017 enligt Kvalpark AB.

Kvalitetscertifierad - Kvalitet i vården